trainingen producten contact

Cardiocare Nederland

Jaarlijks overlijden duizenden mensen in Nederland aan de gevolgen van een hartstilstand.
Door snel en kundig in te grijpen kunnen zeer veel mensenlevens gered worden. Door de opkomst van de AED (Automatische Externe Defibrilator) kan iedereen (mits opgeleid) hier een bijdrage aan leveren.
Cardiocare is een jonge onderneming die zich primair richt op het geven van reanimatietrainingen aan bedrijven, sportverenigingen en particulieren. Hiernaast  houdt Cardiocare zich sinds kort bezig met het geven van BHV trainingen.

Oprichter van Cardiocare is Tineke Wagenaar, opgeleid als IC/CCU verpleegkundige nu sinds 4 jaar werkzaam als interventieverpleegkundige op de afdeling hartcatheterisatie van het AMC te Amsterdam. Vanuit haar vakgebied dagelijks geconfronteerd met de praktische gevolgen van hartfalen.

Door zoveel mogelijk mensen de basis van reanimatie aan te leren wil Cardiocare een bijdrage leveren aan het streven van de overheid om op termijn binnen 6 minuten een AED op elke plaats binnen Nederland ter plaatse te kunnen hebben.
Cardiocare werkt nauw samen met bedrijven met dezelfde visie en doelstellingen. Hierdoor kan zeer flexibel  worden ingespeeld op de behoefte van bedrijven aan BHV- en/of reanimatieinstructeurs.

 

Overlevingskans na hartstilstand verdubbeld op Schiphol en in ArenA

Elke week worden 300 Nederlanders getroffen door een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans is op dit moment 5 10 procent. De Nederlandse Hartstichting wil de overlevingskans vergroten naar 25 procent in 2012. Dit kan wanneer steeds meer mensen weten wat zij moeten doen wanneer zij omstander zijn bij een hartstilstand. De inzet van de AED kan jaarlijks naar verwachting duizenden slachtoffers extra laten overleven met een goede levenskwaliteit.

Door de inzet van AED's is de overlevingskans bij een hartstilstand op Amsterdam Airport Schiphol en in de Amsterdam ArenA gestegen van 16 naar 39 procent. Dit is meer dan een verdubbeling. Het is de eerste keer dat zo overtuigend kan worden aangetoond dat de AED de overlevingskans sterk vergroot. Sinds de introductie van de AED zijn op Schiphol en in de Arena samen 70 mensen gereanimeerd, waarvan 27 overleefden.

In openbare ruimten is het aantal hartstilstanden hoog door het grote aantal bezoekers. De afdeling Cardiologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam onderzocht het gebruik van de AED op Schiphol en in de Arena. Hieruit blijkt dat de plaatsing van een AED in een openbare ruimte zeer zinvol is. In 2002 plaatste de Arena 3 AED's en werden medische stewards getraind in het gebruik van de AED. In 2003 plaatste Schiphol 60 AED's en werden leden van de bedrijfshulpverlening en de Marechaussee getraind in het gebruik. Vr de introductie van de AED werden op Schiphol en in de Arena samen 56 mensen gereanimeerd, waarvan slechts 9 de reanimatie overleefden.

Bron: Hartstichting http://www.hartstichting.nl/